SAVET EU: Srbija nastavila napredak, mora bolje u reformi vladavine prava

Zemlje članice EU u svojim zaključcima za 2020. godinu pozdraviće ukupan napredak Srbije u pregovorima o pristupanju EU, postignuto u oblasti ekonomije i saradnje u regionu, ali i naglasiti da je napredak u oblasti valdavine prava i normalizacije odnosa sa Prištinom i dalje “odlučujući za brzinu napredovanja Srbije na putu ka članstvu”.

U nacrtu zaključaka Saveta EU o Srbiji, u koji je Tanjug imao uvid, konstatuje se da su EU integracije i dalje strateški cilj Srbije, a vlasti u zemlji se pozivaju da “demonstrira političku volju i značajno ubrza reformske napore” u oblasti vladavine prava uključujući nezavisnost i efikasnost pravosuđa, reformu ustava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Istovrememeno, Srbija se poziva da prioritetno primeni usvojenu medijsku strategiju uz napomenu da još nema napretka u poboljšanju okruženja za slobodu izražavanja.

– Savet ponavlja svoj poziv Srbiji da garantuje sigurnu klimu za nesmetanu slobodu izražavanja i nezavisnost medija, uključujući i pojačavanje napora da istražuju slučajeve pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima – navodi se u zaključcima.

Savet EU zaključuje i da Srbija treba da nastavi da obraća posebnu pažnju na puno poštovanje osnovnih prava, uključujući zaštitu najugroženijih grupa i manjinskih zajednica, ali i da osigura pravilno funkcionisanje demokratskih institucija.

Konstatuje se da su tokom opštih izbora 21. juna 2020. godine “poštovane osnovne solobode”, ali i da je izbor birača bio je ogranicen “ogromnom prednošću vladajuće stranke” i promocijom vladinih politika od strane većine glavnih medija kao i zbog “bojkota brojnih opozicionih stranaka”.

U tom kontekstu, sprske valsti se pozivaju da nastave transparentan i inkluzivan dijalog sa političkim strankama i drugim zainteresovanim stranama uoči sledećih izbora i u cilju postizanja širokog međupartijskog i društvenog konsenzusa o reformama povezanim sa EU.

U pogledu ekonomskih reformi, Savet EU konstatuje “kontinuirani napredak” postignut u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije.

Dodaje se i potreba da Srbija uskladi svoju trgovinsku i energetsku politiku sa pravnom tekovinom EU, posebno u pogledu gasa.

U nacrtu zaključaka Saveta EU, pozdravlja se “kontinuirano aktivno učešće i doprinos Srbije misijama i operacijama u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike”, ali i ponavlja potreba da Srbija pojača svoje napore u cilju postepenog usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, ali i viznom politikom EU.

Zemlje članice EU pozdravljaju “oživljavanje” dijaloga Beograda Prištine i iznose očekivanje da se svi “do sada postignuti dogovori primene i poštuju”, a da će Srbija nastaviti da učestvuje u dijalogu “u dobroj nameri i u duhu kompromisa za postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma u skladu sa međunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU”.

– Ovaj sporazum treba da se odnosi na sva otvorena pitanja i doprinose regionalnoj stabilnosti. Ovo je presudno kako bi Srbija i Kosovo mogli napredovati na njihovim evropskim putevima – navodi se u tekstu.

Savet EU svoje zaključke završava fokusom na pozitivnom nastavku “posvećenosti Srbije odnosima u regionu”, podsticanju saradnje i jačanja dobrosusedsnkh odnosa.

Zemlje članice EU bi zaključke o Srbiji i drugim partnerima sa Zapadnog Balkana, trebalo da usvoje do kraja decembra najverovatnije pisanom procedurom, zbog nemogućnosti fizičkog sastanka ministara opštih poslova EU.

Izvor:Kurir.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *